Покажи:
Ново

ШИНА

Цена : При запитване $250.00
(3)

Ширина X  Дебелина X  Дължина

Ново

СТУДЕНО ОГЪНАТ ПРОФИЛ (СОП)

Цена : При запитване $250.00
(3)

Ширина X  Височина X  Дебелина на стените X  Дължина

Ново

ГОРЕЩОВАЛЦУВАН ПРОФИЛ/ШВЕЛЕР

Цена : При запитване $250.00
(3)

Ширина (А) X  Височина (В) X  Дебелина (С) X  Дължина

Ново

Горещовалцуван профил/UPN

Цена : При запитване $250.00
(3)

Ширина (А) X  Височина (В) X  Дебелина (С) X  Дължина

Ново

Горещовалцуван профил/UPE

Цена : При запитване $250.00
(3)

Ширина (А) X  Височина (В) X  Дебелина (С) X  Дължина

Ново

IPE

Цена : При запитване $250.00
(3)

Височина (h) X  Ширина (b) X  Дебелина на стеблото(s) X  Дебелина на фланеца(t)

Ново

IPN

Цена : При запитване $250.00
(3)

Височина (h) X  Ширина (b) X  Дебелина (t)

Ново

НЕА

Цена : При запитване $250.00
(3)

Височина (h) X  Ширина (b) X  Дебелина на стеблото(Tw) X  Дебелина на фланеца(Tf)

Ново

НЕВ

Цена : При запитване $250.00
(3)

Височина (h) X  Ширина (b) X  Дебелина на стеблото(Tw) X  Дебелина на фланеца(Tf)

Ново

Двойно Т-образен профил

Цена : При запитване $250.00
(3)

Височина (h) X  Ширина (b) X  Дебелина (t)

Ново

Плътен кръг - Ст.45

Цена : При запитване $250.00
(3)

Диаметър

Ново

Плътен кръг - Ст.3

Цена : При запитване $250.00
(3)

Диаметър

Ново

Плътен кръг калиброван - Ст.45

Цена : При запитване $250.00
(3)

Диаметър

Ново

Плътен кръг - Ст.40Х

Цена : При запитване $250.00
(3)

Диаметър

Ново

Плътен кръг - Ст.18ХГТ

Цена : При запитване $250.00
(3)

Диаметър

New
$420.00 $250.00
(3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet error perferendis ratione?

$420.00 $250.00
(3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet error perferendis ratione?

30%
$420.00 $250.00
(3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Amet error perferendis ratione?